Carrefour card
הכרטיס שצובר ברכישות

 

Carrefour card
הכרטיס שצובר ברכישות

מזמינים Carrefour card ויכולים ליהנות ממתנת הצטרפות שווה ומצבירה
של בין 5%-15% ברשתות המועדון

מזמינים Carrefour card ויכולים ליהנות ממתנת הצטרפות שווה ומצבירה של בין 5%-15% ברשתות המועדון

למה כדאי להצטרף?

*בכפוף לתקנון מועדון הכרטיס שבאתר מועדון הכרטיס ולתקנון מתנת ההצטרפות
**ברכישות מחוץ לרשתות המועדון ובהעברות באפליקציות (הכרוכות בשימוש בכרטיס) ניתן לצבור 0.3% מסכום הרכישה או מהסכום המועבר. הצבירה תתאפשר עד 30/04/25 ללקוחות קיימים ולקוחות שיצטרפו לכרטיס המועדון עד 31/07/24. כמפורט בתקנון

ההטבות והמתנות הינן באחריות הבלעדית של מועדון הכרטיס (Carrefour club) בישראל והינן בכפוף לתקנון מועדון הכרטיס ותקנון מתנת ההצטרפות שבאתר מועדון הכרטיס. כרטיס Carrefour card הינו כרטיס אשראי המונפק על ידי חברת כאל ובאחריותה ולא על ידי בנק הפועלים, וזאת לאחר הפניה נוחה ופשוטה מאפליקציית bit. במסגרת המועדון הצבירה היא של מטבעות +Carrefour coins הניתנים למימוש ברשתות המועדון באמצעות הפקת שובר/ברקוד, המופק ע"י המועדון ובאחריותו, שיוצג באמצעות אפליקציית מועדון, אפליקציית bit ו/או באמצעות אמצעי אחר לפי החלטת המועדון. צבירה ברכישות למעט העסקאות אשר בגינן לא צוברים - כאמור בתקנון. הנפקת הכרטיס כפופה לאישור כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ

איך מנפיקים את הכרטיס? 
באמצעות הפניה נוחה ופשוטה מ-bit 

נכנסים ל-bit ולוחצים על Carrefour Card בראש המסך

נכנסים ל-bit ולוחצים על 
Carrefour Card בראש המסך

בשלבים הבאים עוברים לאתר כאל להנפקת 
הכרטיס ע״י כאל ב-3 צעדים פשוטים
   

ממלאים פרטים אישיים באתר חברת כאל

ממלאים פרטים אישיים 
באתר חברת כאל

מבצעים תהליך הזדהות בהתאם לדרישות כאל

מבצעים תהליך הזדהות
בהתאם לדרישות כאל

חותמים – וזהו, תתחדשו! הכרטיס החדש בדרך אליכם, וכבר מוכן לשימוש ב-bit

חותמים – וזהו, תתחדשו! 
הכרטיס בדרך אליכם, 
וכבר מוכן לשימוש ב-bit

 
ניתן לבקש הזמנת כרטיס אשראי מועדון קארפור (המונפק על ידי חברת כאל) גם באמצעות הפניה מאפליקציית bit לחברת כאל. לשם כך נעביר לכאל את מספר תעודת הזהות שלך. מספר הטלפון שלך ופרטי חשבון הבנק שלך כפי שהם מעודכנים ב-bit נכון להיום. כרטיס Carrefour club הינו כרטיס אשראי המונפק על ידי חברת כאל ובאחריותה ולא על ידי בנק הפועלים. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה: כאל מימון בע"מ

חשוב לדעת

 • השימוש בשירותי bit כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באפליקציית bit ולכל דין. 
 • את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באפליקציית bit ניתן למצוא כאן 
 • Carrefour card: אחרי הזמנת הכרטיס, הוא ישמש אותך ככרטיס החיוב הראשי בכל הפעולות ב-bit. בכל עת ניתן לשנות את כרטיס החיוב הראשי באפליקציה בתפריט ההגדרות.
 • Carrefour card: כרטיס Carrefour club הינו כרטיס אשראי המונפק על ידי חברת כאל ובאחריותה, ולא על ידי בנק הפועלים (וזאת לאחר הפנייה נוחה ופשוטה מאפליקציית bit). לשם כך נעביר לכאל את מספר תעודת הזהות, מספר הטלפון ופרטי חשבון הבנק שלך כפי שהם מעודכנים ב–bit נכון להיום. הנפקת הכרטיס כפופה לאישור כאל.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה: כאל מימון בע״מ 
 • מתנת הצטרפות: המתנה תתקבל כזיכוי לכרטיס האשראי בגין עסקאות שבוצעו בכרטיס ברשתות המועדון וזאת עד לסכום מצטבר של 120 ₪ (כל 1 ₪ של רכישה ברשתות המועדון יזכה ב-1 ₪ זיכוי לכרטיס האשראי ועד 120 ₪). ניתן לממש את מתנת ההצטרפות 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס
 • צבירה של +Carrefour coins ברכישות (למעט העסקאות אשר בגינן לא צוברים - כאמור בתקנון) ושימוש בהם ברשתות המועדון. בקניות ברשתות המועדון ניתן לצבור 5%-15% מסכום הרכישה (משתנה מרשת לרשת) ברכישות מחוץ לרשתות המועדון ובהעברות באפליקציות (הכרוכות בשימוש בכרטיס) ניתן לצבור 0.3% מסכום הרכישה או מהסכום המועבר. הצבירה תתאפשר עד 30/04/25 ללקוחות קיימים ולקוחות שיצטרפו לכרטיס המועדון עד 31/07/24. צוברים מרגע תחילת השימוש בכרטיס ומממשים ברשתות המועדון באמצעות אפליקציית מועדון ו/או באמצעות אמצעי אחר לפי החלטת המועדון, בהתאם לתקנון המועדון
 • Carrefour card: ההטבות והמתנות הינן באחריות הבלעדית של מועדון הכרטיס (Carrefour club) בישראל והינן בכפוף לתקנון מועדון הכרטיס ותקנון מתנת ההצטרפות שבאתר מועדון הכרטיס. במסגרת המועדון הצבירה היא של מטבעות +Carrefour coins הניתנים למימוש ברשתות המועדון באמצעות הפקת שובר/ברקוד, המופק ע"י המועדון ובאחריותו, שיוצג באמצעות אפליקציית מועדון, אפליקציית bit ו/או באמצעות אמצעי אחר לפי החלטת המועדון. צבירה ברכישות למעט העסקאות אשר בגינן לא צוברים - כאמור בתקנון
 • Carrefour card: המידע בעניין ה +Carrefour coins מתקבל ממועדון Carrefour Club והוא האחראי הבלעדי לנכונות הנתונים. הבנק אינו המנפיק או המתפעל של מטבעות +Carrefour coins או של קוד המימוש ואינו מתחייב למימוש המטבעות (חלקי או מלא) או לביצוע כל הוראה או פעולה אחרת באמצעותם. מועדון Carrefour Club הוא האחראי לשירותים אלו ובכלל זה לניהול כמות המטבעות, תוקפם, הצבירה ומימושם (לרבות באמצעות קוד המימוש) ולא הבנק. לפרטים נוספים ראו תקנון מועדון כרטיס האשראי Carrefour Club.