השימוש ב bit להעברות בין אנשים הוא ללא עלויות. חשוב לשים לב שבהתאם להסדר שלך עם הבנק שלך, ייתכן שבעת קבלת הכסף לחשבון העו"ש תחויב בעמלה.
נכנסים אל "העברה" בוחרים את איש הקשר אליו רוצים להעביר ("למי") מציינים את הסכום ("כמה") מקלידים את הסיסמה או זיהוי ביומטרי ו.. הבקשה להעברת הכסף בדרך. רק כשמקבל ההעברה יאשר את הבקשה ההעברה תצא לפועל.
כן, סיבת ההעברה תוצג למקבל הכסף באפליקציה, ובפירוט התנועות בחשבון הבנק של מקבל הכסף. 
סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ₪. על אף האמור, סכום ההעברה הראשונה שלאחר הרישום לשירות, ולמשך 24 שעות ממועד ביצוע ההעברה הראשונה כאמור, סכום ההעברה המצטבר יעמוד על אלף (1,000) ₪.
סכום ההעברה החודשית המצטבר מוגבל לסך של שנים עשר אלף (12,000) ₪. 
הסכום אותו ניתן לקבל באמצעות bit בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ₪ (לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף בקבוצה).
לקוח שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים לא יוכל לבצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספת עד למועד בו נסתיימה ההגבלה (יומית, חודשית או שנתית). 
סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו או באפליקציה.
החיוב יתבצע במועד החיוב הרגיל של כרטיסך, רק לאחר אישור ההעברה על ידי איש הקשר.
נודיע לך באמצעות SMS, כמו כן ניתן לראות את סטטוס ההעברה במסך הראשי של האפליקציה.
הוא יקבל הודעה שמזמינה אותו להרשם ל- bit. הבקשה לקבלת הכסף תמתין עבורו באפליקציה למשך שלושה ימים מהמועד שבו נשלח.
לא ניתן לבטל את ההעברה. 
כן, נכנסים אל "העברה", בוחרים ב"העברה למספר שאינו באנשי הקשר" או מקלידים מספר טלפון בשדה "למי", מציינים את הסכום ("כמה") מקלידים את הסיסמה או זיהוי ביומטרי ו.. הבקשה להעברת הכסף לאיש הקשר בדרך. 
חשוב להקפיד על הקלדה נכונה של מספר הטלפון של מקבל הבקשה.
הכסף יועבר לחשבון הבנק שלך בהתאם לפרטים שציינת בעת ההרשמה. לפני קבלת כסף נבקש את אישורך. פרטי ההעברה יוצגו מידית באפליקציה. חשוב לשים לב שבהתאם להסדר שלך עם הבנק שלך, ייתכן שבעת קבלת הכסף לחשבון העו"ש תחויב בעמלה.
נודיע לך ב- SMS על בקשה להעברת כסף שנשלחה אליך. לאחר שתאשר את הבקשה, ההעברה תוצג במסך הראשי של האפליקציה.
לא ניתן לבטל את ההעברה.  
רצוי לבדוק את פרטי החשבון הרשומים באפליקציה, ולוודא שהם נכונים. במידה ופרטי החשבון הרשומים באפליקציה תקינים, כדאי להמתין יום עסקים נוסף מאישור הבקשה עד שההעברה תתעדכן בחשבון הבנק שלך. בכל שאלה נשמח לסייע לך בטלפון 6428*.
הבקשה להעברת הכסף תמתין שלושה ימים מיום שהשולח אישר את ההעברה. אם לא הספקת להרשם במועד ולאשר את הבקשה, הבקשה תתבטל והשולח לא יחוייב. 
אם איש הקשר שהעביר כסף אינו מוכר לך או מהות העברה לא ברורה לך, רצוי ללחוץ על "סירוב" במסך הרלוונטי באפליקציה. ההעברה תבוטל והכסף לא יעבור לחשבונך.
bit הינו שירות של בנק הפועלים, ופועל בסטנדרטים המקובלים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות. 
לא, פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך חסויים והצד השני אינו חשוף להם.
בוחרים את איש הקשר ממנו רוצים לבקש כסף. מקלידים את הסכום המבוקש ואת סיבת הבקשה (לא חובה). איש הקשר יקבל הודעת sms עם פרטי הבקשה ויבחר האם לאשר אותה או לא. במידה שבקשתך תאושר הכסף יועבר לחשבון שבחרת.
חשבונך יזוכה עד סוף יום העסקים הבא. 
נודיע לך ב-SMS בכל פעם שיעבירו לך כסף שביקשת. בנוסף, תוכל לראות זאת גם במסך הראשי של האפליקציה המציג את הפעולות שביצעת ב- bit.
לא ניתן לבטל את ההעברה. 
לא ניתן לבטל את הבקשה. אם איש הקשר לא יאשר את בקשתך בתוך 3 ימים היא תבוטל אוטומטית. 
הוא יקבל הודעת sms שמזמינה אותו להוריד את bit, בקשתך לקבלת כסף תמתין באפליקציה, והוא יוכל לאשר אותה תוך 3 ימים ממועד שליחתה. 
יכול להיות שמספר הטלפון שלו אינו מופיע ברשימת אנשי הקשר במכשירך. בכל מקרה אנו ממליצים לוודא היטב את זהות המבקש ואת סיבת הבקשה לפני שתאשר את הבקשה. אם קיים חשש, במקום לאשר את הבקשה אפשר לסרב לה.  
החיוב יתבצע בהתאם למועד שהגדרת בכרטיס האשראי שלך.
במסך הפעולות הראשי יש אפשרות "קבוצה", בוחרים באפשרות זו. ממשיכים לבחירת סיבת הבקשה ("למה?") מתקדמים לבחירת הסכום ("כמה מכל משתתף") והמועד להעברת הכסף ("מתי?")
אפשר לצרף לקבוצה משתתפים מרשימת אנשי הקשר שבמכשירך. בנוסף, אפשר לצרף גם משתתפים שלא נמצאים במכשירך – באמצעות שיתוף הבקשה בהודעות ממכשיר הטלפון. 
סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ₪. על אף האמור, סכום ההעברה הראשונה שלאחר הרישום לשירות, ולמשך 24 שעות ממועד ביצוע ההעברה הראשונה כאמור, סכום ההעברה המצטבר יעמוד על אלף (1,000) ₪.
סכום ההעברה החודשית המצטבר מוגבל לסך של שנים עשר אלף (12,000) ₪. 
הסכום אותו ניתן לקבל באמצעות bit בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ₪ (לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף בקבוצה).
לקוח שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים לא יוכל לבצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספת עד למועד בו נסתיימה ההגבלה (יומית, חודשית או שנתית). סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו או באפליקציה
כן, כל עוד הבקשה בתוקף ניתן לצרף לקבוצה משתתפים חדשים.
כל משתתפי הקבוצה שהגדרת יקבלו הודעת sms (משתתפים שהעברת להם את הקישור יקבלו את ההודעה המכילה את פרטי בקשתך וקישור לאפליקציה). לחיצה על הקישור תעביר אותם למסך הצטרפות לקבוצה באפליקצייה. לאחר שיצטרפו יוכלו לבחור אם לאשר את הבקשה או לסרב לה.
כדאי לבדוק אם חברי הקבוצה האחרים או פרטי הקבוצה מוכרים לך. ייתכן שמספר הטלפון של מקים הקבוצה (המבקש) לא מופיע ברשימת אנשי הקשר במכשירך. בכל מקרה כדאי לוודא היטב את זהות המבקש וסיבת הבקשה או פרטי הקבוצה לפני אישור הבקשה. 
לחיצה על הקישור שמצורף להודעה תעביר אותך ישירות למסך הבקשה באפליקציה, במסך זה תוכל להחליט אם להצטרף לקבוצה או לוותר. לאחר שהצטרפת לקבוצה תוכל לבחור אם להעביר את הכסף או לסרב לבקשה. בנוסף, כל עוד הבקשה בתוקף אפשר להכנס לבקשה גם ישירות מהאפליקציה. 
הכסף יועבר לחשבונך לאחר שתוקף הבקשה יפוג (בהתאם למספר הימים שציינת להעברת הכספים בעת הקמת הקבוצה). במסך "מתי" אפשר להגדיר תוך כמה ימים הכסף יועבר. לחילופין, תוכל להעביר את הכסף לחשבונך בכל מועד לבחירתך כל עוד הקבוצה בתוקף. 
פעם ביום נעדכן אותך בהודעת sms על מספר משתתפי הקבוצה שהעבירו לך כסף ב- 24 השעות האחרונות. אפשר כמובן להכנס בכל רגע לאפליקציה ולראות מי העביר לך כסף או מי סרב לבקשתך. בנוסף, נשלח לך גם הודעת sms נפרדת בכל פעם שמישהו מחברי הקבוצה יסרב לבקשתך, וגם כאשר הכסף יועבר לחשבונך. 
חברי הקבוצה יראו את רשימת המשתתפים שהצטרפו לקבוצה, ואת הסכום הכולל שנאסף בקבוצה.  
ניתן להגדיר עד 7 ימים לביצוע העברת הכספים. במסך 'מתי?' בפתיחת בקשה קבוצתית תוכל להגדיר את מספר הימים לביצוע ההעברה. 
ההודעה שהוא יקבל תכיל קישור להורדת bit בחנות האפליקציות. לאחר הרשמה קצרה והצטרפות לקבוצה, הוא יוכל לראות את בקשתך באפליקציה ולאשר אותה או לסרב לה. 
תשלום בהצמדת הנייד לקופה הוא דרך מתקדמת לשלם בחנויות: מקרבים את הנייד למסוף בקופה וזהו - התשלום מתבצע. אפשר לשלם בהצמדת הנייד לקופה עם bit במהירות ובצורה מאובטחת בכל חנות בישראל ובחו"ל, שבה מותקנות קופות התומכות בשירות. 
התשלום בהצמדת הנייד לקופה עם bit זמין במכשירי אנדרואיד תומכים בשירות בלבד, עבור לקוחות bit שמחזיקים בכרטיס חיוב שאושר לשימוש: כרטיס מאסטרקארד של בנק הפועלים, כרטיס חוץ בנקאי של ישראכרט ו/או בכרטיס bitcard. 
כדי להצטרף צריך להירשם באפליקציית bit עם כרטיס חיוב שאושר לשימוש (כרטיס מאסטרקארד של בנק הפועלים, כרטיס חוץ בנקאי של ישראכרט ו/או בכרטיס bitcard). לאחר הרישום אפשר להתחיל לשלם בהצמדת הנייד בכל הקופות התומכות בשירות. 
התשלום בהצמדת הנייד לקופה אפשרי בכל חנות שמותקנת בה קופה התומכת בשירות. על קופות שתומכות בשירות מופיע סימן בצורת קשתות (הסימן דומה לאייקון של wifi).
אחרי ההצטרפות לשירות עם פרטי כרטיס חיוב שאושר לשימוש (כרטיס מאסטרקארד של בנק הפועלים, כרטיס חוץ בנקאי של ישראכרט ו/או בכרטיס bitcard), אפשר לשלם בהצמדת הנייד לקופה בכל החנויות שתומכות בשירות. כל מה שצריך לעשות הוא לפתוח את נעילת המסך בנייד, לקרב את הנייד למסוף בקופה וזהו - התשלום מתבצע. 
אין צורך לפתוח את bit או להקליד את הקוד הסודי של כרטיס האשראי. אם אין לך נעילת מסך, לאחר קירוב הנייד למסוף יקפוץ מסך הסיסמה של bit. בשלב זה יש להזין את הסיסמה (בהקלדה או בטביעת אצבע) ולהצמיד שנית את הנייד לקופה.
ניתן להוסיף כרטיס אשראי אחר התומך בשירות או ניתן להגיש בקשה להזמנת כרטיס bitcard התומך בשירות. 

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל. שירות ארנק ביט במכשירי אנדרואיד תומכים ובכרטיסי חיוב שאושרו לשימוש ובכפוף להסכם ההנפקה, לתנאי השימוש בכרטיס ושל  bit ולכל דין. 
לצערנו, לא ניתן לשלם בהצמדת הנייד לקופה ללא רכיב NFC.
לא, אין צורך בהקלדת הקוד הסודי.  
התשלום בהצמדת הנייד לקופה מבוסס על תקן בינלאומי של ויזה ומאסטרקארד. לכן אפשר לשלם בהצמדת הנייד לקופה גם בחו"ל, בכל מסוף תשלום התומך בשירות.
לא. זוהי פעולה ללא תוספת תשלום או עמלה. 
השירות מאובטח ודורש את הזיהוי שלך (באמצעות טביעת אצבע או הקלדת סיסמה) כתנאי לביצוע התשלום. בכל מקרה, מומלץ להתקשר אלינו למספר 6428* בשעות הפעילות ולבקש לחסום את השירות בטרם מסירת הטלפון לתיקון.
כדאי לוודא שבמכשיר שלך מותקנת הגרסה העדכנית ביותר של bit. באופן כללי, התשלום בהצמדת הנייד לקופה עם bit זמין במכשירי אנדרואיד שאינם פרוצים מגרסה 6 ומעלה, עבור מחזיקי כרטיס מאסטרקארד של בנק הפועלים, כרטיס חוץ בנקאי של ישראכרט ו/או כרטיס bitcard. 
כדאי לבדוק במסך הגדרות הכרטיס ששירות תשלום בהצמדת הנייד לקופה מופעל ושרכיב ה NFC פעיל. אם לטלפון הנייד שלך יש כיסוי, מומלץ להוריד אותו ולנסות שוב. בכל מקרה, אנחנו זמינים במספר 6428* ונשמח לעזור. 
ביטקארד הינו כרטיס אשראי חוץ בנקאי המונפק ע"י חברת כאל ובאחריותה (חברת כאל מעמידת האשראי).
את הכרטיס מנפיקים בתהליך דיגיטלי קצר מתוך אפליקציית bit בלבד. בכפוף לאישור הבקשה על ידי כאל, בתוך מספר דקות ניתן להתחיל להשתמש בכרטיס הווירטואלי באמצעות אפליקציית bit, עד לקבלת הכרטיס הפיזי עם שליח שיגיע עד אליך. מהרגע שהכרטיס הפיזי בידך – הוא כבר משופעל ומוכן לפעולה, וניתן להתחיל לשלם איתו בכל הדרכים המוכרות לך.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל.
עלות כרטיס אשראי bitcard היא בהתאם לתעריפון חברת כאל. לפירוט באתר bitcard בכתובת: https://www.bitpay.co.il/bitcard

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל
אם אין בידך כרטיס אשראי הנתמך בארנק bit, וברצונך להתקדם לתשלום ב-tap באמצעות ארנק bit, תוכל לבקש להנפיק כרטיס אשראי bitcard ולהצטרף לתשלום ב- tap.
* לקוחות אפל יוכלו לצרף את ה-bitcard שלהם לארנק אפל

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל. שירות ארנק ביט במכשירי אנדרואיד תומכים ובכרטיסי חיוב שאושרו לשימוש ובכפוף להסכם ההנפקה, לתנאי השימוש בכרטיס ושל  bit ולכל דין 
באמצעות אפליקציית bit. ניתן ללחוץ על כפתור bitcard במסך הראשי ומשם יחל תהליך בקשת הנפקת הכרטיס מול חברת כאל (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ).
* לקוחות אפל יוכלו לצרף את ה-bitcard שלהם לארנק אפל

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל. שירות ארנק ביט במכשירי אנדרואיד תומכים ובכרטיסי חיוב שאושרו לשימוש ובכפוף להסכם ההנפקה, לתנאי השימוש בכרטיס ושל  bit ולכל דין
המוקד שלנו זמין בטלפון 03-5723833 בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 16:00. על מנת להקל עליך, ניתן תמיד לחייג למוקד ביט בטלפון *6428 ולהקיש 2 לתמיכה בנושא כרטיס bitcard. 
דרך אפליקציית bit -  ניתן ללחוץ על "הצגת קוד סודי" במסך 'כרטיס לחיוב / תשלום בהצמדת הנייד לקופה > "הגדרות כרטיס אשראי". 
בפיד של אפליקציית bit ,וגם באתר או באפליקציה של חברת כאל. 
השימוש אפשרי בתום תהליך ההנפקה במכשירים תומכים. 
* לקוחות אפל יוכלו לצרף את ה-bitcard שלהם לארנק אפל.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל. 
בתום תהליך ההנפקה, ישלח מסרון לתיאום כתובת ומועד לשליחת הכרטיס. הכרטיס יגיע אליך משופעל, עם שליח, עד 5 ימי עסקים מרגע התיאום. ניתן לעקוב אחר קבלת כרטיס bitcard במסך "הגדרות כרטיס אשראי" באפליקציית ביט.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל). הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. על ההנפקה והשימוש בכרטיס יחולו "תנאי הסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי" של כאל
עלייך להרשם מחדש לשירות. 
כן. יש להוריד את האפליקציה מחדש, להזדהות באמצעות מספר הטלפון והסיסמא האישית שלך.
כן. לאחר לחיצה על צפיה בפרופיל מגיעים למסך בו ניתן לעדכן פרטי כרטיס האשראי ולהוסיף/להסיר חשבון בנק.
אפשר להעביר כסף באמצעות כרטיס אשראי ישראלי (כולל כרטיסים לחיוב מיידי). 
לא. העברת כסף צריכה להתבצע באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש הרשום לשירות.
נכנסים ל"צפייה בפרופיל" בצד ימין למעלה במסך הראשי>>>לוחצים על כפתור "מחק פרופיל/רישום מחדש".
חשוב להבין! ברגע שמוחקים את הרישום לאפליקציית bit כל היסטורית העברות וקבלות כספים נמחקת גם. אם תרשם מחדש בפעם אחרת, לא תוכל לראות את ההיסטוריה.
 

לא מצאתם תשובה?
צרו איתנו קשר


ניתן לפנות אלינו למוקד בימים ושעות:
א'-ה' - 9:00-17:00 / ו'-וערבי חג - 8:30-13:00
או מתי שנוח לכם דרך הפייסבוק
חשוב לדעת
  • השימוש בשירותי bit כפוף לתנאי השימוש ולכל דין.
  • העברת וקבלת כספים באמצעות שירותיbit  עשויה להיות כרוכה בתשלום בהתאם להסדר של מקבל הכספים עם המוסד בו יופקדו.
  • שירות ארנק ביט במכשירי אנדרואיד תומכים בשירות ובכרטיסי חיוב שאושרו לשימוש. כפוף להסכם ההנפקה, לתנאי השימוש בכרטיס ושל bit ולכל דין.