השירות ניתן בהתאם לתנאי הבנק ותנאי השימוש באפליקציית bit.נכון למועד זה, סכום המט"ח המינימלי להזמנה באמצעות bit הוא 200 ₪. הסכום המצטבר ליום שניתן להזמין באמצעות bit מוגבל לסך של חמשת אלפים (5,000) ₪. סכום המט"ח המצטבר לחודש קלנדרי שניתן להזמין באמצעות bit מוגבל לסך של עשרים אלף (20,000) ₪
לקוחות פרטיים בבנק הפועלים יכולים להזמין מט"ח בטרמינל ישירות מחשבונם וליהנות מתנאים עדיפים: הטבות גבוהות יותר בעמלות, הזמנת מט"ח בסכומים גדולים יותר, חיוב חשבונם במט"ח או בשקלים על פי בחירתם, אפשרות איסוף המט"ח בטרמינל על ידי אחר.
באמצעות bit אפשר להזמין מט"ח לטרמינל רק עבור משתמש bit (בעל כרטיס החיוב שחויב בהזמנה). המט"ח יימסר למזמין בהצגת תעודת הזהות או הדרכון.
המט״ח ימתין לך בכל אחד מדלפקי בנק הפועלים בדיוטי פרי, בטרמינלים 1 ו-3 בנתב״ג
הדלפקים פעילים בכל ימות השנה במשך 24 שעות ביממה, ומאוישים על ידי נציגות ונציגי בנק הפועלים (חוץ מביום כיפור)
המט״ח ימתין לך בדלפקי בנק הפועלים עד 4 ימי עסקים ממועד הטיסה שציינת בתהליך ההזמנה. אם הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר מכך, אפשר לעדכן את מועד הטיסה בהתאם בכל אחד מסניפי בנק הפועלים
המט״ח ימתין לך בדלפקי בנק הפועלים עד 4 ימי עסקים ממועד הטיסה שציינת בתהליך ההזמנה. בתום מועד זה, תבוטל ההזמנה באופן אוטומטי והכסף יוחזר לכרטיס החיוב שבאמצעותו בוצעה ההזמנה. בביטול ההזמנה לא תוחזר עמלת חליפין שחויבה במועד ההזמנה. כרטיס החיוב, שחויב בגין ההזמנה, יזוכה ביום עסקים בנקאי, בו מתקיים מסחר במט"ח, בסמוך לאחר הביטול, בשווי המט"ח בשקלים לפי שער חליפין "מזומנים קניה", שיפורסם על ידי הבנק ביום הזיכוי (סכום שעשוי להיות נמוך מסכום השקלים שחויב בעת ההזמנה). 
השירות ניתן ע"י בנק הפועלים. אפשר לבטל את ההזמנה בכל אחד מסניפי בנק הפועלים בלבד
השימוש ב bit להעברות בין אנשים הוא ללא עלויות. חשוב לשים לב שבהתאם להסדר שלך עם הבנק שלך, ייתכן שבעת קבלת הכסף לחשבון העו"ש תחויב בעמלה.
נכנסים אל "העברה" בוחרים את איש הקשר אליו רוצים להעביר ("למי") מציינים את הסכום ("כמה") מקלידים את הסיסמה או זיהוי ביומטרי ו.. הבקשה להעברת הכסף בדרך. רק כשמקבל ההעברה יאשר את הבקשה ההעברה תצא לפועל.
כן, סיבת ההעברה תוצג למקבל הכסף באפליקציה, ובפירוט התנועות בחשבון הבנק של מקבל הכסף.
סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ₪. על אף האמור, סכום ההעברה הראשונה שלאחר הרישום לשירות, ולמשך 24 שעות ממועד ביצוע ההעברה הראשונה כאמור, סכום ההעברה המצטבר יעמוד על אלף (1,000) ₪.
סכום ההעברה החודשית המצטבר מוגבל לסך של שמונת אלפים ושלוש מאות (8,300) ₪. 
הסכום אותו ניתן לקבל באמצעות bit בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ₪ (לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף בקבוצה).
לקוח שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים לא יוכל לבצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספת עד למועד בו נסתיימה ההגבלה (יומית, חודשית או שנתית). 
סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו או באפליקציה.
החיוב יתבצע במועד החיוב הרגיל של כרטיסך, רק לאחר אישור ההעברה על ידי איש הקשר.
נודיע לך באמצעות SMS, כמו כן ניתן לראות את סטטוס ההעברה במסך הראשי של האפליקציה.
הוא יקבל הודעה שמזמינה אותו להרשם ל- bit. הבקשה לאשר את קבלת הכספים תמתין עבורו באפליקציה למשך שלושה ימים מהמועד שבו נשלח.
לא ניתן לבטל את ההעברה.
כן, נכנסים אל "העברה", בוחרים ב"העברה למספר שאינו באנשי הקשר" או מקלידים מספר טלפון בשדה "למי", מציינים את הסכום ("כמה") מקלידים את הסיסמה או זיהוי ביומטרי ו.. הבקשה להעברת הכסף לאיש הקשר בדרך. 
חשוב להקפיד על הקלדה נכונה של מספר הטלפון של מקבל הבקשה.
הכסף יועבר לחשבון הבנק שלך בהתאם לפרטים שציינת בעת ההרשמה. לפני קבלת כסף נבקש את אישורך. פרטי ההעברה יוצגו מידית באפליקציה. חשוב לשים לב שבהתאם להסדר שלך עם הבנק שלך, ייתכן שבעת קבלת הכסף לחשבון העו"ש תחויב בעמלה.
נודיע לך ב- SMS על בקשה להעברת כסף שנשלחה אליך. לאחר שתאשר את הבקשה, ההעברה תוצג במסך הראשי של האפליקציה.
לא ניתן לבטל את ההעברה.
רצוי לבדוק את פרטי החשבון הרשומים באפליקציה, ולוודא שהם נכונים. במידה ופרטי החשבון הרשומים באפליקציה תקינים, כדאי להמתין יום עסקים נוסף מאישור הבקשה עד שההעברה תתעדכן בחשבון הבנק שלך. בכל שאלה נשמח לסייע לך בטלפון 6428*.
הבקשה להעברת הכסף תמתין שלושה ימים מיום שהשולח אישר את ההעברה. אם לא הספקת להרשם במועד ולאשר את הבקשה, הבקשה תתבטל והשולח לא יחוייב.
אם איש הקשר שהעביר כסף אינו מוכר לך או מהות העברה לא ברורה לך, רצוי ללחוץ על "סירוב" במסך הרלוונטי באפליקציה. ההעברה תבוטל והכסף לא יעבור לחשבונך.
bit הינו שירות של בנק הפועלים, ופועל בסטנדרטים המקובלים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.
לא, פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך חסויים והצד השני אינו חשוף להם.
בוחרים את איש הקשר ממנו רוצים לבקש כסף. מקלידים את הסכום המבוקש ואת סיבת הבקשה (לא חובה). איש הקשר יקבל הודעת sms עם פרטי הבקשה ויבחר האם לאשר אותה או לא. במידה שבקשתך תאושר הכסף יועבר לחשבון שבחרת.
חשבונך יזוכה עד סוף יום העסקים הבא.
נודיע לך ב-SMS בכל פעם שיעבירו לך כסף שביקשת. בנוסף, תוכל לראות זאת גם במסך הראשי של האפליקציה המציג את הפעולות שביצעת ב- bit.
לא ניתן לבטל את ההעברה.
לא ניתן לבטל את הבקשה. אם איש הקשר לא יאשר את בקשתך בתוך 3 ימים היא תבוטל אוטומטית.
הוא יקבל הודעת sms שמזמינה אותו להוריד את bit, בקשתך לקבלת כסף תמתין באפליקציה, והוא יוכל לאשר אותה תוך 3 ימים ממועד שליחתה.
יכול להיות שמספר הטלפון שלו אינו מופיע ברשימת אנשי הקשר במכשירך. בכל מקרה אנו ממליצים לוודא היטב את זהות המבקש ואת סיבת הבקשה לפני שתאשר את הבקשה. אם קיים חשש, במקום לאשר את הבקשה אפשר לסרב לה.
כרטיסך יחויב בהתאם למועד החיוב שבכרטיס האשראי
במסך הפעולות הראשי יש אפשרות "קבוצה", בוחרים באפשרות זו. ממשיכים לבחירת סיבת הבקשה ("למה?") מתקדמים לבחירת הסכום ("כמה מכל משתתף") והמועד להעברת הכסף ("מתי?")
אפשר לצרף לקבוצה משתתפים מרשימת אנשי הקשר שבמכשירך. בנוסף, אפשר לצרף גם משתתפים שלא נמצאים במכשירך – באמצעות שיתוף הבקשה בהודעות ממכשיר הטלפון.
סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ₪. על אף האמור, סכום ההעברה הראשונה שלאחר הרישום לשירות, ולמשך 24 שעות ממועד ביצוע ההעברה הראשונה כאמור, סכום ההעברה המצטבר יעמוד על אלף (1,000) ₪.
סכום ההעברה החודשית המצטבר מוגבל לסך של שמונת אלפים ושלוש מאות (8,300) ₪.  
הסכום אותו ניתן לקבל באמצעות bit בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ₪ (לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף בקבוצה).
לקוח שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים לא יוכל לבצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספת עד למועד בו נסתיימה ההגבלה (יומית, חודשית או שנתית). סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו או באפליקציה
כן, כל עוד הבקשה בתוקף ניתן לצרף לקבוצה משתתפים חדשים.
כל משתתפי הקבוצה שהגדרת יקבלו הודעת sms (משתתפים שהעברת להם את הקישור יקבלו את ההודעה המכילה את פרטי בקשתך וקישור לאפליקציה). לחיצה על הקישור תעביר אותם למסך הצטרפות לקבוצה באפליקצייה. לאחר שיצטרפו יוכלו לבחור אם לאשר את הבקשה או לסרב לה.
כדאי לבדוק אם חברי הקבוצה האחרים או פרטי הקבוצה מוכרים לך. ייתכן שמספר הטלפון של מקים הקבוצה (המבקש) לא מופיע ברשימת אנשי הקשר במכשירך. בכל מקרה כדאי לוודא היטב את זהות המבקש וסיבת הבקשה או פרטי הקבוצה לפני אישור הבקשה.
לחיצה על הקישור שמצורף להודעה תעביר אותך ישירות למסך הבקשה באפליקציה, במסך זה תוכל להחליט אם להצטרף לקבוצה או לוותר. לאחר שהצטרפת לקבוצה תוכל לבחור אם להעביר את הכסף או לסרב לבקשה. בנוסף, כל עוד הבקשה בתוקף אפשר להכנס לבקשה גם ישירות מהאפליקציה.
הכסף יועבר לחשבונך לאחר שתוקף הבקשה יפוג (בהתאם למספר הימים שציינת להעברת הכספים בעת הקמת הקבוצה). במסך "מתי" אפשר להגדיר תוך כמה ימים הכסף יועבר. לחילופין, תוכל להעביר את הכסף לחשבונך בכל מועד לבחירתך כל עוד הקבוצה בתוקף.
פעם ביום נעדכן אותך בהודעת sms על מספר משתתפי הקבוצה שהעבירו לך כסף ב- 24 השעות האחרונות. אפשר כמובן להכנס בכל רגע לאפליקציה ולראות מי העביר לך כסף או מי סרב לבקשתך. בנוסף, נשלח לך גם הודעת sms נפרדת בכל פעם שמישהו מחברי הקבוצה יסרב לבקשתך, וגם כאשר הכסף יועבר לחשבונך.
חברי הקבוצה יראו את רשימת המשתתפים שהצטרפו לקבוצה, ואת הסכום הכולל שנאסף בקבוצה.
ניתן להגדיר עד 7 ימים לביצוע העברת הכספים. במסך 'מתי?' בפתיחת בקשה קבוצתית תוכל להגדיר את מספר הימים לביצוע ההעברה.
ההודעה שהוא יקבל תכיל קישור להורדת bit בחנות האפליקציות. לאחר הרשמה קצרה והצטרפות לקבוצה, הוא יוכל לראות את בקשתך באפליקציה ולאשר אותה או לסרב לה.
כרטיס Carrefour club הינו כרטיס אשראי חוץ בנקאי המונפק ע"י חברת כאל ובאחריותה ובמסגרתו לקוחות רשת Carrefour, ורשתות נוספות המופרטות באתר קבוצת אלקטרה יוכלו ליהנות מהטבות. כמו כן, ניתן לצבור ברכישות בכרטיס מחוץ לרשתות המועדון ובהעברות באפליקציות (הכרוכות בשימוש בכרטיס) 0.3% מסכום הרכישה או מהסכום המועבר. את הכרטיס מנפיקים בתהליך דיגיטלי קצר באמצעות הפניה מאפליקציית bit למנפיקת הכרטיס כאל, ותוך מספר דקות ניתן להתחיל להשתמש בכרטיס הווירטואלי, עד לקבלת הכרטיס הפיזי בדואר. פרטים נוספים לגבי מועדון Carrefour Club ורשתות המועדון ניתן למצוא באתר המועדון בכתובת https://brand.carrefour.co.il/club
פרטים על הכרטיס ניתן למצוא באתר כאל בכתובת https://www.cal-online.co.il/cards/carrefour/
למנפיקי כרטיס אשראי Carrefour club העלות הינה בהתאם לתעריפון חברת כאל ובאחריותה, כאשר בשנה הראשונה (ממועד הנפקת הכרטיס) יש פטור מלא מעמלת "דמי כרטיס". מחזיקי כרטיס אשראי bitcard ימשיכו ליהנות מההטבה שניתנה להם במועד ההנפקה בעמלת דמי הכרטיס, וזאת עד לתום תקופת ההטבה.
כרטיס אשראי Carrefour club נותן הטבות לחברי Carrefour club, כגון צבירה של +Carrefour coins ברכישות בכרטיס ומתנות הצטרפות, והכול בכפוף לתקנון התכנית ותנאי ההטבות. את ה +Carrefour coins ניתן יהיה לממש ברכישות בישראל ברשת קארפור וברשתות נוספות בתשלובת אלקטרה. ברשתות בינלאומיות ההטבות המועדון יוענקו או יממושו בסניפים בישראל בלבד. 
מחזיקי כרטיס אשראי Carrefour Club יוכלו לצבור +Carrefour coins ולממש ברשתות המועדון את המטבעות שצברו, וזאת באמצעות הפקת שובר/ברקוד תשלום (המופק על ידי המועדון ובאחריותו) על סכום הצבירה או חלקו, והכול בכפוף לתקנון המועדון. השובר/ברקוד יוצג ללקוח באמצעות אפליקציית מועדון, אפליקציית bit ו/או באמצעות אמצעי אחר לפי החלטת המועדון. בנוסף, מנפיקי כרטיס אשראי Carrefour club ייהנו מפטור מדמי הכרטיס לשנה הראשונה. 
לינק לתקנון המועדון באתר, https://brand.carrefour.co.il/club את הטבות הכרטיס אפשר לראות בכאל/מועדון בכתובת https://www.cal-online.co.il/cards/carrefour/
ניתן לממש את ה +Carrefour coins ובלבד שצברת כמות מינימום של 30 +Carrefour coins. 
את ה +Carrefour coins ניתן לממש ברכישות בישראל ברשת קרפור וברשתות נוספות בתשלובת אלקטרה, בכפוף לתקנון המועדון. ברשתות בינלאומיות הטבות המועדון יוענקו או ימומשו בסניפים בישראל בלבד.
המימוש יתאפשר בדרך של הפקת שובר/ברקוד, המונפק על ידי המועדון ובאחריותו, שיוצג לך באמצעות אמצעי אחר כפי שיהיה מעת לעת לפי החלטת המועדון. את הברקוד יש להציג בקופה. 
לאחר המימוש, יתרת ה +Carrefour coins שלך תתעדכן בהתאם לגובה המימוש.
המידע בעניין ה +Carrefour coins מתקבל ממועדון Carrefour Club והוא האחראי הבלעדי לנכונות הנתונים. הבנק אינו המנפיק או המתפעל של מטבעות +Carrefour coins או של קוד המימוש ואינו מתחייב למימוש המטבעות (חלקי או מלא) או לביצוע כל הוראה או פעולה אחרת באמצעותם. מועדון Carrefour Club הוא האחראי לשירותים אלו ובכלל זה לניהול כמות המטבעות, תוקפם, הצבירה ומימושם (לרבות באמצעות קוד המימוש) ולא הבנק. לפרטים נוספים ראו תקנון מועדון כרטיס האשראי Carrefour Club.
כל +Carrefour coins אחד שווה ערך ל- 1 ₪ למימוש ברכישות בישראל ברשת קרפור וברשתות נוספות בתשלובת אלקטרה, והכל כמפורט ובכפוף לתקנון המועדון. ברשתות בינלאומיות הטבות המועדון יוענקו או ימומשו בסניפים בישראל בלבד.
יתרת הצבירה של ה +Carrefour coins משוקפת באפליקציית מועדון קארפור. סך צבירת המטבעות מחושב על סמך רכישות בכרטיס, שבוצעו עד 15 ימי עסקים ממועד הרכישה, בהפחתת סך המטבעות שמומשו נכון להיום.
המידע בעניין המטבעות מוצג לנוחיות המשתמש בלבד. המידע מתקבל ממועדון Carrefour Club שהינו האחראי הבלעדי לנכונות הנתונים, לצבירת המטבעות, לחישוב צבירתם, תוקפם, ניהולם, שמירתם ו/או פריקתם ומימושם ו/או ליכולת השימוש בהם.
לצורך קבלת המידע המלא ביחס למספר המטבעות שנצבר למשתמש ו/או כל פרט אחר הנוגע להן, על המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של מועדון כרטיס Carrefour Club בטלפון 9484* ו/או לכאל מנפיקת כרטיס Carrefour Club בטלפון 03-5726444.
תהליך הנפקת כרטיס האשראי Carrefour club מתבצע באופן דיגיטלי באמצעות הפניה מאפליקציית bit למנפיקת הכרטיס כאל. תהליך ההנפקה יחל רק לאחר שתקליד את סיסמת ה-bit שלך, ותזדהה גם מול המנפיקה - חברת כאל. בתום תהליך ההנפקה יעודכן באופן אוטומטי כרטיס אשראי Carrefour club ככרטיס הראשי באפליקציית bit. תוכל כמובן לשנות את הכרטיס הראשי באפליקציה בכל עת בתפריט ההגדרות באפליקציה.            
המוקד לשירות ותמיכה בעניינים הקשורים ל- bit זמין בטלפון 6428* בימים א' עד ה' בין השעות 9:00-17:00 ובימי ו' בין השעות 8:30-13:00. לשאלות לגבי המועדון יש לפנות למוקד התמיכה של המועדון 9484*, לשאלות על הכרטיס יש לפנות למוקד לקוחות של כאל בטלפון: 03-5726444  

עלייך להרשם מחדש לשירות.

כן. יש להוריד את האפליקציה מחדש, להזדהות באמצעות מספר הטלפון והסיסמא האישית שלך.

כן. ניתן לעדכן פרטי כרטיס חיוב שהונפק על ידי תאגיד בנקאי ישראלי או חברת כרטיסי אשראי ישראלית ולהוסיף / להסיר חשבון בנק (עו"ש) בלבד בתאגיד בנקאי ישראלי.

כרטיס חיוב על שם המשתמש שהונפק על ידי תאגיד בנקאי ישראלי או חברת כרטיסי אשראי ישראלית (כולל כרטיסים לחיוב מיידי וכרטיסים נטענים). 

לא. ניתן להזין כרטיס חיוב על שם המשתמש הרשום לשירות.

נכנסים ל"צפייה בפרופיל" בצד ימין למעלה במסך הראשי>>>לוחצים על כפתור "מחק פרופיל/רישום מחדש".
חשוב להבין! ברגע שמוחקים את הרישום לאפליקציית bit כל היסטורית העברות וקבלות כספים נמחקת גם. אם תרשם מחדש בפעם אחרת, לא תוכל לראות את ההיסטוריה.

השירות מאובטח ודורש את הזיהוי שלך (באמצעות טביעת אצבע או הקלדת סיסמה) כתנאי לביצוע התשלום. בכל מקרה, עליך להתקשר אלינו למספר *6428 בהקדם  ולבקש לחסום את השירות בטרם מסירת הטלפון לתיקון.

לא מצאתם תשובה?
צרו איתנו קשר


ניתן לפנות אלינו למוקד בימים ושעות:
א'-ה' - 9:00-17:00 / ו'-וערבי חג - 8:30-13:00
או מתי שנוח לכם דרך הפייסבוק

חשוב לדעת

 • השימוש בשירותי bit כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באפליקציית bit ולכל דין. 
 • את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באפליקציית bit ניתן למצוא כאן
 • העברת וקבלת כספים באמצעות שירותי bit עשויה להיות כרוכה בתשלום בהתאם להסדר של מקבל הכספים עם המוסד בו יופקדו. 
 • הסתיים שירות תשלום ב-tap בבתי עסק באמצעות bit (הצמדת המכשיר הנייד למסוף בית העסק). 
 • העברת כספים לבית עסק באמצעות שירותי bit בבתי עסק המאפשרים את השירות ובכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בין הבנק ובין בית העסק. על מקבל התשלום באמצעות bit חלה החובה לנהוג לפי דין ובכלל זה להפיק חשבונית מס כחוק. 
 • שירות מט"ח בטרמינל - השירות ניתן ע"י בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, בכפוף לתנאי השימוש ותנאי השירות הזמינים לצפייה ב bit. הפעולה כרוכה בעלות השירות כמפורט במסכי bit. לקוחות פרטיים בבנק הפועלים יכולים להזמין מט"ח בטרמינל ישירות מחשבונם וליהנות מתנאים עדיפים: הטבות גבוהות יותר בעמלות, הזמנת מט"ח בסכומים גדולים יותר, חיוב חשבונם במט"ח או בשקלים על פי בחירתם, אפשרות לאיסוף המט"ח בטרמינל על ידי אדם אחר. 
 • Carrefour card: כרטיס Carrefour club הינו כרטיס אשראי המונפק על ידי חברת כאל ובאחריותה, ולא על ידי בנק הפועלים (וזאת לאחר הפנייה נוחה ופשוטה מאפליקציית bit). לשם כך נעביר לכאל את מספר תעודת הזהות, מספר הטלפון ופרטי חשבון הבנק שלך כפי שהם מעודכנים ב–bit נכון להיום. הנפקת הכרטיס כפופה לאישור כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ. 
 • Carrefour card: אחרי הזמנת הכרטיס, הוא ישמש אותך ככרטיס החיוב הראשי בכל הפעולות ב-bit. בכל עת ניתן לשנות את כרטיס החיוב הראשי באפליקציה בתפריט ההגדרות. 
 • Carrefour card: דמי הכרטיס החודשיים החלים על הכרטיס, ועמלות נוספות בקשר עם השימוש בכרטיס, מפורטים בתעריפון חברת כאל. 
 • Carrefour card: ההטבות והמתנות הינן באחריות הבלעדית של מועדון הכרטיס (Carrefour club) בישראל והינן בכפוף לתקנון מועדון הכרטיס ותקנון מתנת ההצטרפות שבאתר מועדון הכרטיס. במסגרת המועדון הצבירה היא של מטבעות +Carrefour coins הניתנים למימוש ברשתות המועדון באמצעות הפקת שובר/ברקוד, המופק ע"י המועדון ובאחריותו, שיוצג באמצעות אפליקציית מועדון, אפליקציית bit ו/או באמצעות אמצעי אחר לפי החלטת המועדון. צבירה ברכישות למעט העסקאות אשר בגינן לא צוברים - כאמור בתקנון
 • Carrefour card: צבירה של +Carrefour coins ברכישות (למעט העסקאות אשר בגינן לא צוברים - כאמור בתקנון) ושימוש בהם ברשתות המועדון. בקניות ברשתות המועדון ניתן לצבור 5%-15% מסכום הרכישה (משתנה מרשת לרשת) ברכישות מחוץ לרשתות המועדון ובהעברות באפליקציות (הכרוכות בשימוש בכרטיס) ניתן לצבור 0.3% מסכום הרכישה או מהסכום המועבר. צוברים מרגע תחילת השימוש בכרטיס ומממשים ברשתות המועדון באמצעות אפליקציית מועדון ו/או באמצעות אמצעי אחר לפי החלטת המועדון, בהתאם לתקנון המועדון
 • Carrefour card: כחלק ממיזוג בין מועדון bitcard ומועדון קארפור, וכן החלפה ועדכון של תכנית ההטבות בכרטיס bitcard לתוכנית מועדון קארפור הממוזג, התאפשר להנפיק כרטיס bitcard (על ידי חברת כאל) וזאת עד ליום 15.7.2023. לקוח אשר הנפיק כרטיס bitcard עד לתאריך זה שויך באופן אוטומטי למועדון קארפור הממוזג. ביום 2.11.2023 הסתיימה תוכנית ההטבות במועדון כרטיסי bitcard. מידע על עסקאות בכרטיס bitcard ניתן למצוא באתר ואפליקציית כאל. 
 • Carrefour card: המידע בעניין ה +Carrefour coins מתקבל ממועדון Carrefour Club והוא האחראי הבלעדי לנכונות הנתונים. הבנק אינו המנפיק או המתפעל של מטבעות +Carrefour coins או של קוד המימוש ואינו מתחייב למימוש המטבעות (חלקי או מלא) או לביצוע כל הוראה או פעולה אחרת באמצעותם. מועדון Carrefour Club הוא האחראי לשירותים אלו ובכלל זה לניהול כמות המטבעות, תוקפם, הצבירה ומימושם (לרבות באמצעות קוד המימוש) ולא הבנק. לפרטים נוספים ראו תקנון מועדון כרטיס האשראי Carrefour Club.